Cennik

Porada prawna – cena

Koszt jednorazowej porady prawnej uzależniony jest od czasu jej trwania oraz STOPNIA skomplikowania sprawy. Standardowo porada prawna obejmuje jedno ok. 45 minutowe spotkanie w siedzibie Kancelarii. Koszt porady prawnej udzielonej przeze mnie waha się w granicach 200-300 zł brutto.

Porady prawne on-line – cena

Dla Klientów, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w siedzibie mojej Kancelarii  lub w przypadku, gdy obecność Klienta w Kancelarii nie jest wymagana, przygotowałam ofertę porad prawnych on-line. Klient zainteresowany uzyskaniem porady prawnej on-line powinien wysłać do mnie wiadomość z opisem swojej sprawy pod adres radca@kancelariasolutio.pl. Po zapoznaniu się z przesłanym zapytaniem przekażę koszt związany z uzyskaniem porady prawnej on-line. Najczęściej koszt porady prawnej on-line wynosi od 200 zł do 300 zł brutto.

Porada prawna z dojazdem do Klienta

Dla klientów nie mających czasu na wizytę w mojej kancelarii oferuje możliwość spotkania się u klienta. Usługa ta wynosi standardowo koszt porady prawnej + 100zł za dojazd. Termin takiego spotkania najlepiej ustalić ze mną telefonicznie lub mailowo radca@kancelariasolutio.pl. Usługa dotyczy Bydgoszczy oraz miejscowości w obrębie 15km.

Stała Obsługa dla firm-cena

Wycenę dla stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych każdorazowo ustalam indywidualnie.

Opiniowanie umów – cena

Koszty związane z opiniowaniem umów zależne są od objętości dokumentu, a co za tym idzie czasu, który muszę poświęcić na jego analizę. Standardowo koszt analizy kilkustronicowej umowy wynosi ok. 250-450 zł brutto. Koszt wydania opinii i dokonania zmian w umowie przekazywany jest klientowi przed przystąpieniem do pracy.

Pisma procesowe – cena

Pisma procesowe takie jak pozew, apelacja od wyroku, wniosek do sądu, wyceniane są indywidualnie, gdyż koszt ich sporządzenia uzależniony jest od koniecznego nakładu mojej pracy  do ich wykonania oraz terminu w jakim muszą zostać przygotowane.

Sprawy o zapłatę – cena

W przypadku pozwów o zapłatę koszt ich sporządzenia oraz reprezentacji klienta w postępowaniu przed sądem zależny jest od skomplikowania sprawy. Pewną wskazówką dla klientów, co do kosztów związanych z przygotowaniem pozwu o zapłatę przeze mnie, mogą być kwoty wskazane w http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000265/O/D20180265.pdf  Honorarium Radcowskie uzależnione zostało od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek Vat (23%).

Dokładny koszt sporządzenia pozwu oraz reprezentacji przed sądem będę mogła określić po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia zapytania na mój adres email radca@kancelariasolutio.pl

Wycena sprawy jest bezpłatna i niezobowiązująca.